top of page

מפגש שלישי

אופציונאלי. מעבר על טבלת מד הפסקת הנשימה הנוחה CP -Comfertable Pause, ביסוס נשימת סרעפת ותרגילים לאימון הסרעפת, , תרגילים לנשימה מופחתת במהלך אימון גופני.

מפגש שני

מעבר על טבלת מד הפסקת הנשימה הנוחה CP -Comfertable Pause, ביסוס נשימת אף בלילה, נשימת אף במהלך אימון גופני קל. תרגילים לנשימה רגועה וקלה, תרגילים לנשימה מופחתת. 

מפגש ראשון

תשאול והכרת המטופל.ת והנשימה הקיימת - תרגילים לפיתוח מודעות לנשימה. הכרת מד הפסקת הנשימה הנוחה CP -Comfertable Pause ותחילת רישום יומית שלו. ביסוס נשימת אף. הכרת תרגילים לעזרה ראשונה במקרה של התקף אסטמה. 

נשימה פיזיולוגית היא תהליך חילוף הגזים המתרחש בריאות. קליטת האוויר על ידי הריאות ומעבר החמצן מהריאות אל מחזור הדם לצורך הפקת אנרגיה לכל אחד מתאי הגוף. פחמן דו חמצני הנפלט מתאי הגוף כתוצאה מתהליך זה, עובר חזרה אל מחזור הדם ואל הריאות ונפלט החוצה אל הסביבה. המערכת המבצעת את התהליך הזה היא מערכת הנשימה. היא מורכבת מדרכי האוויר העליונות: האף, הפה ותחילת קנה הנשימה ודרכי האוויר התחתונות: המשך קנה הנשימה, הסמפונות והריאות, בית החזה והצלעות, הסרעפת והשרירים הבין צלעיים. במערכת הדם נמצאים חיישנים המנתרים את כמויות הפחמן הדו חמצני בדם. חיישנים אלו שולחים את המידע אל מרכז בקרת הנשימה בגוף (המוח המוארך בחלקו התחתון של גזע המוח) וכשהוא מזהה ריכוז גבוה יחסית של גז זה בדם, הוא שולח הוראה לסרעפת ולשרירים הבין צלעיים להתכווץ, להעלות את הצלעות ולהרחיב את נפח בית החזה - הלחץ בבית החזה יורד והאוויר נשאף פנימה שוב. התהליך הזה מתרחש כ- 12 פעמים בדקה, 720 בשעה, יותר מ- 17,000 ביום.

 

נשימה נכונה נמצאת בתואם עם צרכי הגוף, היא מבצעת את תפקידה ביעילות. כאשר הנשימה אינה תקינה, היא לא מתואמת עם צרכי הגוף, אינה יעילה, פוגעת בהומיאוסטזיס וגורמת לתסמינים ומחלות.

bottom of page